Logo The power of people

Dreptul la concediul fara plata

O problema frecvent intalnita de salariati este legata de dreptul acestora la concediu fara plata si durata maxima a acestuia.
Potrivit art. 54 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau interese personale. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. 
Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, concedii care se pot acorda cu sau fara plata. Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta sa de la locul de munca ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
Concediul fara plata pentru interese personale este un drept al salariatului, nu o obligatie, si se poate acorda doar la cererea salariatului (angajatorul nu poate obliga salariatul sa isi ia concediu fara plata).  Salariatul nu isi poate lua concediu fara plata decat daca angajatorul este de acord. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior.
Durata si cazurile de acordare a concediului fara plata se stabilesc prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In cazul in care contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern nu contin reglementari in acest sens, concediul fara plata se negociaza de angajat si angajator.
Concediul fara plata nu genereaza in principiu vechime in munca si nici stagiu de cotizare in sistemele de asigurari sociale. Exista si cazuri in care, chiar daca nu se platesc contributiile salariale pe perioada concediului fara plata, acesta genereaza atat vechime in munca cat si stagiu de cotizare. Un astfel de caz il reprezinta concediul pentru formarea profesionala considerat perioada asimilata muncii dar nu si stagiu de cotizare, nefiind platite contributiile sociale.
Un alt caz de concediul fara plata poate fi cel pentru cresterea copilului pe care angajatorul are obligatia de a-l acorda la cerere. Potrivit art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an au dreptul la un concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.
Concediul fara plata reprezinta o forma de suspendare a contractului individual de munca deoarece pe durata acestui concediu salariatul nu presteaza activitate, iar angajatorul nu plateste salariul. Suspendarea contractului se transmite in Revisal.