Logo The power of people

Actualizari Codul Muncii

          Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat împreuna sa gasim cele mai bune solutii. Va prezentam in randurile ce urmeaza modificarile aduse Codului Muncii, legea 53 /2003, prin legea 2 / 2013 publicata in Monitorul Oficial numarul 89 din 12 februarie 2013, cat si propunerile Blocului National Sindical de modificare a Codului Muncii.
Art. XX
Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 269
(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii."
Art. XXI
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 208
Conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal."
2. Articolul 209 se abroga.
3. Articolul 210 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 210
Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul."
Art. XXII
(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor ale carui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, sumele incasate in temeiul unor hotarari judecatoresti de acordare a pensiilor de serviciu in cuantumul anterior Legii nr.119/2010, desfiintate in caile de atac, nu se mai recupereaza.
(2) Sumele deja recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se restituie.
Blocul National Sindical (BNS), una dintre cele cinci mari confederatii sindicale reprezentative din Romania a inaintat un proiect de lege prin care propune urmatoarele modificari:
Contractul Individual de Munca pe perioada determinata - intre aceleasi parti ar trebui sa poata fi incheiate cel mult 5 contracte de munca pe durata determinata, si nu doar 3, cum este stipulat in prezent.
Modificarea Contractului Individual de Munca numai cu acordul scris al angajatului - angajatorul poate sa modifice contractul de munca al unui salariat numai dupa ce i-a comunicat in scris acestuia propunerea de modificare a Contractului Individual de Munca, angajatul ar avea la dispozitie 10 zile pentru a raspunde in scris angajatorului, iar in cazul in care raspunsul este negativ, CIM sa nu poata fi modificat. In schimb, daca salariatul va fi de acord cu modificarile propuse de angajator la Contractul Individual de Munca, se va incheia un act aditional la contractul de munca, in termen de 15 zile de la data luarii la cunoastinta de catre angajator a acordului exprimat de salariat.
Perioada de proba, mai mica pentru muncitorii necalificati - in cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba sa nu depaseasca 10 zile. In schimb, pentru persoanele cu handicap, perioada de proba ar urma sa fie majorata de la 35 la 45 de zile.
Munca suplimentara - sa fie compensata atat prin acordarea de ore libere platite in urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, cat si prin acordarea unui spor la salariu, care nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza.
In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in cele 30 de zile calendaristice de la efectuare, BNS propune ca munca suplimentara sa fie compensata prin acordarea unui spor la salariu, care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza (reglementarile actuale stabilesc un spor de 75%).
Inregistrarea Contractului Individual de Munca in Revisal - Proiectul de modificare a Codului muncii mai prevede introducerea in actul normativ a unor noi dispozitii care stabilesc ca anterior inceperii activitatii de catre salariat, angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul de munca in registrul general de evidenta a salariatilor. Ulterior, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea Contractului Individual de Munca, angajatorul ar trebui sa trimita inspectoratului de munca Revisal.
 
          Fereastra Unica  va sta la dispozitie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la teme financiare, fiscale si administrare de personal. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi  pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri