Logo The power of people

Clauza de neconcurenta

           Fereastra Unica, marca a companiei JBE Management Consultancy and Invest SRL continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii. 
          In relatiile de munca, cele mai uzitate sunt clauzele esentiale, dar intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa: clauza de neconcurenta, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate. In articolul de azi vom prezenta cateva aspecte, pe care le consideram de interes, cu privire la clauza de neconcurenta, urmand ca in editiile urmatoare sa continuam cu celelalte clauze esentiale.
          La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
          Asadar, clauza de neconcurenta are la baza vointa partilor raportului de munca. Odata intervenit acordul dintre angajator si salariat in sensul introducerii in contractul individual de munca a clauzei de neconcurenta, aceasta devine obligatorie fata de partile raportului de munca.
          Devenind element al contractului individual de munca, renuntarea la clauza de concurenta se va putea realiza numai in modul in care aceasta obligatie a luat nastere fata de parti, adica prin acordul partilor.
          Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
          Plata indemnizatiei de neconcurenta se face lunar. Asupra indemnizatiei de neconcurenta se datoreaza impozit pe venit si contributiile la sistemul asigurarilor sociale de sanatate (angajator si salariat). Totodata, indemnizatia de neconcurenta se declara in formularul 112.
          Fereastra Unica  va poate ajuta sa cuprindeti in contractul individual de munca clauza de neconcurenta.
          In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
          Insa nu exista o obligatie legala in sarcina fostului salariat de a dovedi respectarea angajamentului asumat in baza clauzei de neconcurenta convenite cu fostul angajator prin contractul individual de munca.
          In concluzie, pentru a se indrepta impotriva fostului salariat pentru recuperarea indemnizatiei de neconcurenta si eventual obligarea acestuia la daune-interese corespunzatoare prejudiciului produs, fostul angajator trebuie sa faca dovada incalcarii angajamentului asumat prin clauza de neconcurenta si a tuturor celorlalte conditii necesare pentru atragerea raspunderii fostului salariat in fata instantei de judecata in temeiul principiului potrivit caruia sarcina probei revine reclamantului.
          Fereastra Unica va sta la dispoziþie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la administrare personal, salarizare si Resurse Umane in general. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa redactiei sau pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri