Logo The power of people

Clauza de confidentialitate

   Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii. 
  In relatiile de munca, cele mai uzitate sunt clauzele esentiale, dar intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa: clauza de neconcurenta, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate. Daca in editiile precedente am prezentat clauzele de neconcurenta, de mobilitate si de formare profesionala, in articolul de azi vom prezenta cateva aspecte, pe care le consideram de interes, cu privire la clauza de confidentialitate. 
  Definitie - „Prin clauza de confidenţialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.”   Art. 26, alin. (1) Codul Muncii
  Partile - Asa cum este definita de Codul Muncii, clauza de confidentialitate din contractul de munca interzice dezvaluirea de informatii confidentiale de catre ambele parti, atat angajator cat si salariat. In practica insa, majoritatea clauzelor de confidentialitate intalnite in contractele individuale de munca au ca scop protejarea angajatorului si implicit, se adreseaza in principal salariatului care este obligat sa nu dezvaluie secrete profesionale legate de activitatea angajatorului.
  Documentatie de reglementare - Conform dispozitiilor Codului Muncii, informaţiile care fac obiectul clauzei de confidentialitate trebuie să fie prevazute in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau direct in contractul individual de muncă.
  Conditii de eficacitate si validitate - Pentru a fi pe deplin eficace si valida, clauza de confidentialitate trebuie:
1. sa fie convenita in mod expres intre angajator si salariat.
Cel mai adesea clauza de confidentialitate este prevazuta in insusi contractul individual de munca, insa ea poate fi de asemenea inclusa si intr-un act aditional la contractul individual de munca, daca este agreata la un moment ulterior incheierii contractului, ori chiar intr-un acord separat semnat de parti.
2. sa precizeze expres datele si informatiile confidentiale care nu trebuie dezvaluite sau sa fie descrise relevant (spre ex. „toate informatiile regasite in documentele interne marcate cu termenul-simbol „confidential” sau „orice informatii in legatura cu clientii societatii, secretele comerciale, know-how etc.”) .
3. sa vizeze date / informatii de care partile sa fi luat cunostinta in timpul executarii contractului de munca.
4. sa vizeze date / informatii care nu sunt publice ori pastrarea confidentialitatii datelor / informatiilor sa nu reprezinte o incalcare a vreunei legi ori a vreunei solicitari oficiale din partea vreunei autoritati.
  Efecte - Clauza de confidentialitate are ca efect obligatia partilor de a nu transmite date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului. Nu se interzice partilor sa transmita orice date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executării contractului, ci numai acele informaţii definite ca fiind confidenţiale. Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese. Daca partile nu prevad in contract cuantumul daunelor-interese, acesta va fi stabilit de instanta in functie de evaluarea prejudiciului. Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespectării clauzei apartine partii vatamate.
Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre salariat poate determina si raspunderea disciplinara a acestuia, in masura in care aceasta este considerata abatere disciplinara, putandu-se ajunge si la desfacerea contractului individual de munca.
  Durata - Clauza de confidentialitate poate fi stabilita fie nelimitat, pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia, fie pe o durata limitata.
  Compensare - Legea nu prevede compensarea salariatului pentru respectarea clauzei de confidenţialitate, iar compensarea nu reprezintă o conditie de validitate a acesteia. 
   Fereastra Unica va sta la dispoziþie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la administrare personal, salarizare si Resurse Umane in general. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa redactiei sau pe adresa de email: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri