Logo The power of people

Cumul de functii

Cumulul de functii reprezinta executarea, in paralel a doua sau mai multor contracte individuale de munca. In virtutea dreptului constitutional la munca, un salariat poate cumula doua sau mai multe contracte de munca, la acelasi angajator sau la angajatori diferiti. Astfel, potrivit art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. 
Contractele individuale de munca ce pot fi cumulate sunt pe durata nedeterminata sau determinata, cu norma intreaga sau partiala de munca, nefiind impusa vreo limita cu privire la timpul de munca pe zi. Un salariat poate munci oricat in baza mai multor contracte de munca, durata maxima de 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, din Codul Muncii referindu-se la un singur contract de munca.
Fac exceptie situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. 
Salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza fara a mentiona insa numele companiei. Orice angajat are dreptul sa beneficieze de deducere personala doar la un singur loc de munca, asadar cei care lucreaza in mai multe parti trebuie sa aleaga compania la care are functia de baza. Deducerea personala reprezinta o suma deductibila care se scade din venitul net inainte de aplicarea impozitului, calculata in functie de numarul de persoane aflate in intretinere, venitul brut realizat, etc.. 
Contractul individual de munca pentru functia de baza nu difera de celelalte contracte din punct de vedere al drepturilor, obligatiilor si al efectelor produse. Angajatorii si salariatii cumularzi trebuie sa calculeze si sa faca plata contributiilor aferente veniturilor salariale, pentru toate contractele de munca in care sunt parte. Dreptul salariatilor la concediul de odihna nu este restrictionat de tipul contractului individual de munca, indiferent daca este cu timp de munca normal sau partial. Astfel, angajatul beneficiaza, pe un an calendaristic, de minimum 20 de zile de concediu de odihna, atat pentru un contract cu norma de 8 ore, cat si pentru unul cu timp partial, indemnizatia de concediu calculandu-se insa in functie de zilele lucrate efectiv.
Pentru persoanele care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata in sistemul public de sanatate, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor.
Un alt lucru influentat de existenta mai multor contracte de munca in acelasi timp sunt tichetele de masa care pot fi acordate numai la functia de baza.
Salariul se poate cumula si cu pensia, cu exceptia pensiilor de invaliditate de gradele I si II si a pensiei de urmas.
In calitate de angajator puteti restrictiona angajarea salariatului la o firma concurenta printr-o clauza  de fidelitate, dar nu si posibilitatea ca salariatul sa presteze activitate la o firma neconcurenta.